Inlägg av admin

Imam Hadis (fvmh) dokumentsamling

Boken och dokumentsamlingen ”Musnad al-Imam al-Hadi Abi al-Hasan ’Ali ibn Muhammad (fvmd)”, skriven av Sheikh ’Azizullah ’Attardi, är den elfte boken i den stora encyklopedin Masanid al-Aimmah (fvmd) och som publicerats i en volym på arabiska. I denna bok har Imam Hadis (fvmh) födelse, dygder och uttalanden om olika ämnen samlats.   Struktur Skribenten har […]

Om Ziyārat al-Jāmi’a

Ziyārat al-Jāmi’at al-Kabīrah Denna ziyārah har dokumenterats i Sheikh Ṭūsīs ḥadīthverk Tahdhīb al-Aḥkām[1] och Sheikh Ṣadūqs ḥadīthverk Man Lā Yaḥḍuruh al-Faqīh[2]. Denna ziyārah har lärts ut av Imām Hādī (fvmh). Ibn Bābawayh har återberättat den via Muhammad ibn Ismā’īl Barmakī via Musa ibn ’Abdullāh Nakh’ī från Imam Hādī (fvmh).[3] Juwaynī Khurāsānī[4] har återberättat i Farāid […]

Om Imam Hadis helgedom i Samerra

Förstörandet av Imām Hādīs (fvmh) och Imām ’Askarīs (fvmh) helgedom ’Askarīayn-helgedomen i Sāmarrā är viloplatsen för såväl den tionde Imāmen, ’Alī ibn Muḥammad al-Hādī (fvmh), som den elfte Imāmen, Ḥasan ibn ’Alī ’Askarī (fvmh), till tolvimāmsshī’īterna, och är således en viktig besöksplats (mazār) för dem, eller en plats där de gör ziyārah. Det finns även […]

Förstörandet av Imām Hādīs (fvmh) helgedom

’Abbāsīdernas galna illdåd Imām Hādī (fvmh) levde sju ytterligare år efter att Mutawakkil hade mördats. Under de efterkommande ’abbāsīdkalīfernas tid fortsatte svårigheterna för Imām Hādī (fvmh) fastän det inte längre var lika svårt som under Mutawakkils kalīfat. Han förblev i Sāmarrā under militär kontroll, och aktionerna mot shī’īterna fortsatte, förutom under kalīf Mustanṣirs tid. Slutligen […]

Imām Hādī (fvmh) – Från exil till martyrskap

’Abbāsīderna och de många hindren på vägen Imām Hādīs (fvmh) imāmat varade över 33 år, av vilka han levde 13 år i Madīnah. Under denna tid var det många grupper som besökte Imāmen (fvmh) från fjärran platser såsom Irak, Iran och Egypten för att lära sig av honom (fvmh).[1] Imām Hādī (fvmh) blev så populär […]

Anhängarna och de som återberättade på Imām Hādīs (fvmh) tid

Imām Hādīs (fvmh) antal anhängare sägs ha varit omkring 190 personer.[1] Enligt Sheikh Ṭūsī var det 185 personer som förde vidare Imāmens (fvmh) ḥādīther som återberättare.[2] Enligt Sheikh ’Aṭṭārdī var det omkring 179 personer som återberättade från Imām Hādī (fvmh) och att det bland återberättelserna fanns tillförlitliga (thiqah), svaga (ḍa’īf), bra (ḥasan), övergivna (matrūk) och […]

Imām Hādī (fvmh) och återberättelser

Det finns ḥādīther återberättade från Imām Hādī (fvmh) i shī’ītiska hadīthkällor såsom de fyra huvudböckerna (al-Kutub al-Arba’ah), Biḥār al-Anwār, Tuḥaf al-’Uqūl, Miṣbāḥ al-Mutahajjid, al-Iḥtijāj och Tafsīr al-’Ayyāshī. I boken Musnad al-Imām Hādī (fvmh) har det samlats omkring 350 ḥādīther från honom (fvmh). Ḥādīther från Imām Hādī (fvmh) är däremot väldigt lite i jämförelse med det […]

Imām Hādīs (fvmh) behandling av ghulāt

På Imām Hādīs (fvmh) tid var ghulāt väldigt aktiva och introducerade sig själva som hans (fvmh) inre krets av anhängare och de närmaste till honom. Sedan så tillskrev de honom (fvmh) och resterande felfria (fvmd) kontroversiella saker som fick en shī’īt och erkänd anhängare till Imām Hādī (fvmh) vid namn Aḥmad ibn Muḥammad ibn ’Īsā […]

En biografi om Imām Hādīs (fvmh) moraliska liv

Imām Hādī (fvmh) var, vid sidan om de 14 felfria, ett lysande och exceptionellt exempel på en fulländad människa och ett felfritt intyg på islamisk levnadsstil. Ibn Shahr Ᾱshūb[1] skrev: ”Imām Hādī (fvmh) var den trevligaste i bemötande av andra och den mest sanningsenliga i ord och handling på sin tid. Vem som än träffade […]

Imām Hādīs (fvmh) verksamheter

Han förberedde shī’īterna mentalt inför fördoldhetens tid (’aṣr al-ghaybah). Förberedandet av shī’īterna inför den svåraste tidsperioden i deras historia var bland de viktigaste och svåraste plikterna som De felfria (fvmd) hade. De felfria (fvmd) informerade hela tiden shī’īterna om fördoldhetens tid för att förbereda dem. Imām Hādī (fvmh) förberedde shī’īterna genom att: A – Tala […]