Imam Hadis (fvmh) dokumentsamling

Boken och dokumentsamlingen ”Musnad al-Imam al-Hadi Abi al-Hasan ’Ali ibn Muhammad (fvmd)”, skriven av Sheikh ’Azizullah ’Attardi, är den elfte boken i den stora encyklopedin Masanid al-Aimmah (fvmd) och som publicerats i en volym på arabiska. I denna bok har Imam Hadis (fvmh) födelse, dygder och uttalanden om olika ämnen samlats.   Struktur Skribenten har […]

Anhängarna och de som återberättade på Imām Hādīs (fvmh) tid

Imām Hādīs (fvmh) antal anhängare sägs ha varit omkring 190 personer.[1] Enligt Sheikh Ṭūsī var det 185 personer som förde vidare Imāmens (fvmh) ḥādīther som återberättare.[2] Enligt Sheikh ’Aṭṭārdī var det omkring 179 personer som återberättade från Imām Hādī (fvmh) och att det bland återberättelserna fanns tillförlitliga (thiqah), svaga (ḍa’īf), bra (ḥasan), övergivna (matrūk) och […]

Imām Hādī (fvmh) och återberättelser

Det finns ḥādīther återberättade från Imām Hādī (fvmh) i shī’ītiska hadīthkällor såsom de fyra huvudböckerna (al-Kutub al-Arba’ah), Biḥār al-Anwār, Tuḥaf al-’Uqūl, Miṣbāḥ al-Mutahajjid, al-Iḥtijāj och Tafsīr al-’Ayyāshī. I boken Musnad al-Imām Hādī (fvmh) har det samlats omkring 350 ḥādīther från honom (fvmh). Ḥādīther från Imām Hādī (fvmh) är däremot väldigt lite i jämförelse med det […]