Anhängarna och de som återberättade på Imām Hādīs (fvmh) tid

Imām Hādīs (fvmh) antal anhängare sägs ha varit omkring 190 personer.[1] Enligt Sheikh Ṭūsī var det 185 personer som förde vidare Imāmens (fvmh) ḥādīther som återberättare.[2] Enligt Sheikh ’Aṭṭārdī var det omkring 179 personer som återberättade från Imām Hādī (fvmh) och att det bland återberättelserna fanns tillförlitliga (thiqah), svaga (ḍa’īf), bra (ḥasan), övergivna (matrūk) och okända (majhūl).[3] Enligt Sheikh ’Aṭṭārdī själv så är vissa han har samlat gemensamma med dem som Sheikh Ṭūsī har samlat medan andra inte är det, och detsamma gäller från andra hållet.[4] Ibn Shahr Ᾱshūb har nämnt namn på personer som var pålitliga i Imām Hādīs (fvmh) syn av vilka några är Aḥmad ibn Ḥamzah ibn Yasa’, Ṣāliḥ ibn Muḥammad Hamdānī, Muḥammad ibn Jazk Jamāl, Ya’qūb ibn Yazīd Kātib, Abū Ḥusayn ibn Hilāl, Ibrāhīm ibn Isḥāq, Khayrān Khādim och Naḍr ibn Muḥammad Hamdānī. Han har vidare nämnt såväl allmänna anhängare, som t.ex. Dawūd ibn Ziyād, Abū Sulaym Zankān, Ḥusayn ibn Muḥammad Hamdānī, Aḥmad ibn Ismā’īl ibn Yaqṭīn, Bishr ibn Bashār Nayshābūrī, Sulaymān ibn Ja’far Murūzī, Fatḥ ibn Yazīd Jurjānī, Muḥammad ibn Sa’īd Kulthūm, Mu’āwiyah ibn Ḥakīm Kūfī, ’Alī ibn Ma’d ibn Muḥammad Baghdādī och Abū Ḥasan ibn Rajā ’Abarātī, som representanter som Ja’far ibn Suhayl Ṣayqal under titeln wakīl (ombud), och Muḥammad ibn ’Uthmān ’Amrī under titeln bāb (port).[5] ’Abd al-’Aẓīm Ḥasanī, ’Uthmān ibn Sa’īd ’Amrī[6] och Ḥasan ibn ’Alī Nāṣir, [7] samt Ayyūb ibn Nūḥ[8] och Ḥasan ibn Rāshid[9] har räknats som hans kompanjoner (aṣḥāb).

En del forskare har hänvisat till suffixen i namnen för en del av Imām Hādīs (fvmh) kompanjoner för att bevisa att de var iranier. Baserat på det har man ansett att personer såsom Bashar ibn Bashār Nayshābūri, Fatḥ ibn Yazīd Jurjānī, Ḥusayn ibn Sa’īd Ahwāzī, Ḥamdān ibn Isḥāq Khurāsānī, ’Alī ibn Ibrāhim Ṭāliqānī, Muḥammad ibn ’Alī Kāshānī,[10] Ibrāhīm ibn Shaybah Iṣfahānī och Abū Muqātil Daylamī[11] tillhörde Imāmens (fvmh) kompanjoner och bodde i Iran.[12] Det har sagts att enligt ett brev som Imām Hādī (fvmh) skickat till sitt ombud i Hamedān där det står: ”Jag har rekommenderat dig för mina vänner i Hamedan.”[13], så levde en del av Imāmens kompanjoner i Hamedan och även att vissa av kompanjonerna bodde i Qazvin[14] enligt andra vittnesmål.[15]

[1] Ja’fariyān, Ḥayāt-e Fekrī Siyāsī-ye Emāmān-e Shī’eh, s. 630.

[2] Rijāl al-Ṭūsī, 1415 AH (1994 e.Kr.), s. 378.

[3] ’Aṭṭārdī, ’Musnad al-Imām al-Hādī, s. 307.

[4] Ibid.

[5] Ibn Shahr Ᾱshūb, Manāqib Ᾱl Abī Ṭālib, 1379 AH (1959 e.Kr.), vol. 4, s. 402.

[6] Sheikh Ṭūsī, Rijāl, s. 389-405.

[7] Sheikh Ṭūsī, Rijāl, s. 385.

[8] Sheikh Ṭūsī, al-Ghaybah, vol. 1, s. 349.

[9] Sheikh Ṭūsī, al-Ghaybah, vol. 1, s. 350.

[10] Saduq, al-Tawhid, 1398 AH, s. 101.

[11] ’Aṭṭārdī, ’Musnad al-Imām al-Hādī, s. 317.

[12] Ja’fariyān, Ḥayāt-e Fekrī Siyāsī-ye Emāmān-e Shī’eh, s. 658.

[13] Kashshī, Rijāl al-Kashshī, s. 612.

[14] Ibid, s. 527.

[15] Ja’fariyān, Ḥayāt-e Fekrī Siyāsī-ye Emāmān-e Shī’eh, s. 658.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *