Imām Hādīs (fvmh) behandling av ghulāt

På Imām Hādīs (fvmh) tid var ghulāt väldigt aktiva och introducerade sig själva som hans (fvmh) inre krets av anhängare och de närmaste till honom. Sedan så tillskrev de honom (fvmh) och resterande felfria (fvmd) kontroversiella saker som fick en shī’īt och erkänd anhängare till Imām Hādī (fvmh) vid namn Aḥmad ibn Muḥammad ibn ’Īsā […]

En biografi om Imām Hādīs (fvmh) moraliska liv

Imām Hādī (fvmh) var, vid sidan om de 14 felfria, ett lysande och exceptionellt exempel på en fulländad människa och ett felfritt intyg på islamisk levnadsstil. Ibn Shahr Ᾱshūb[1] skrev: ”Imām Hādī (fvmh) var den trevligaste i bemötande av andra och den mest sanningsenliga i ord och handling på sin tid. Vem som än träffade […]

Imām Hādīs (fvmh) verksamheter

Han förberedde shī’īterna mentalt inför fördoldhetens tid (’aṣr al-ghaybah). Förberedandet av shī’īterna inför den svåraste tidsperioden i deras historia var bland de viktigaste och svåraste plikterna som De felfria (fvmd) hade. De felfria (fvmd) informerade hela tiden shī’īterna om fördoldhetens tid för att förbereda dem. Imām Hādī (fvmh) förberedde shī’īterna genom att: A – Tala […]