Imām Hādī (fvmh) – Från exil till martyrskap

’Abbāsīderna och de många hindren på vägen Imām Hādīs (fvmh) imāmat varade över 33 år, av vilka han levde 13 år i Madīnah. Under denna tid var det många grupper som besökte Imāmen (fvmh) från fjärran platser såsom Irak, Iran och Egypten för att lära sig av honom (fvmh).[1] Imām Hādī (fvmh) blev så populär […]