Om Imam Hadis helgedom i Samerra

Förstörandet av Imām Hādīs (fvmh) och Imām ’Askarīs (fvmh) helgedom ’Askarīayn-helgedomen i Sāmarrā är viloplatsen för såväl den tionde Imāmen, ’Alī ibn Muḥammad al-Hādī (fvmh), som den elfte Imāmen, Ḥasan ibn ’Alī ’Askarī (fvmh), till tolvimāmsshī’īterna, och är således en viktig besöksplats (mazār) för dem, eller en plats där de gör ziyārah. Det finns även […]

Förstörandet av Imām Hādīs (fvmh) helgedom

’Abbāsīdernas galna illdåd Imām Hādī (fvmh) levde sju ytterligare år efter att Mutawakkil hade mördats. Under de efterkommande ’abbāsīdkalīfernas tid fortsatte svårigheterna för Imām Hādī (fvmh) fastän det inte längre var lika svårt som under Mutawakkils kalīfat. Han förblev i Sāmarrā under militär kontroll, och aktionerna mot shī’īterna fortsatte, förutom under kalīf Mustanṣirs tid. Slutligen […]