Om Imam Hadis helgedom i Samerra

Förstörandet av Imām Hādīs (fvmh) och Imām ’Askarīs (fvmh) helgedom
’Askarīayn-helgedomen i Sāmarrā är viloplatsen för såväl den tionde Imāmen, ’Alī ibn Muḥammad al-Hādī (fvmh), som den elfte Imāmen, Ḥasan ibn ’Alī ’Askarī (fvmh), till tolvimāmsshī’īterna, och är således en viktig besöksplats (mazār) för dem, eller en plats där de gör ziyārah. Det finns även andra stora personligheter hos de tolvimāmstroende shī’īterna som är begravda i ’Askarīayn-helgedomen såsom t.ex. Imām Hādīs (fvmh) syster Sayyidah Ḥakīmah, Imām ’Askarīs fru (och enligt vissa återberättelser Imām Mahdīs (må Gud påskynda hans framträdande) mor), Narjis. ”Fördoldhetens källare”[1] finns också vid sidan om ’Askarīayn-helgedomen.

Två lyckade attentat och ett misslyckat
Den 22 februari 2006 (23 muḥarram i den islamiska kalendern) ca sju på morgonen lurade sig en grupp al-Qāida-terrorister under ledningen av Abū Muṣ’ab al-Zarqānī in i ’Askarīayn-helgedomen iklädda kläderna till irakiska säkerhetsstyrkor. De tog ifrån helgedomsväktarna deras vapen och låste in samtliga väktare och besökare (zuwwār) i ett av dess rum. Sedan installerade de ca 200 kg TNT och sprängde upp helgedomen. Explosionen förgjorde guldkupolen, mycket av väggarna och prydnaderna och uppsprängda stycken nådde så långt bort som en halv km bort från själva helgedomen, men infrastrukturen och de starka pelarna blev kvar.[2] Affärer och marknader i Irak och Iran pausades i resultat till detta och offentlig sörjningstid kungjordes, och även de lärda och religionsinstituten i såväl Najaf som Qom upphörde med sina lektioner och kurser.[3] Det hölls protester ledda av de högsta lärda i Qom.[4] Ledare och auktoriteter i såväl Irak som Iran talade mot och fördömde terrorattentatet.[5] Även andra länders auktoriteter fördömde händelsen.[6]

Den 13 juni 2007 (27 jamādī al-awwal) begicks det andra terrorattentatet mot ’Askarīayn-helgedomen. Än en gång var det al-Qāidah-terrorister som hamnade i strid med helgedomsväktarna och ca nio på morgonen sprängde de båda minareterna i luften.[7]

Den 6 juni 2014 försökte sig terroriströrelsen Dā’ish (ISIL) på att ockupera området i Sāmarrā där ’Askarīayn-helgedomen finns och spränga upp helgedomen men bemöttes som aldrig förr av det irakiska folkets fullfjädrade motstånd sida vid sida med det irakiska säkerhetsorganet och misslyckades.[8]

 

Återuppbyggnaden och förnyande av helgedomen
Vissa icke-shī’ītiska grupper i Irak var mot återuppbyggnaden av helgedomen vilket dröjde upp på återbyggandet. Iran anmälde sig som frivillig till att bygga upp helgedomen. Eftersom kupolen inkluderades i UNESCO:s lista på globala kulturarv så var det ämnat i början att européerna skulle bygga kupolen men då de dröjde ut på det ännu mer gav Irak uppdraget till Iran.[9] Kupolen till ’Askarīayn-helgedomen är dokumenterad som världens största kupol tillhörande helgedomar, med storleken 1200 kvm. Āyatullāh Sīstānī gav ansvaret att bygga gravhöljet till sin representant i Iran.[10] År 2015 var allt på plats, förnyat och återuppbyggt igen.

[1] Fördoldhetens källare (Sirdāb al-Ghaybah) är titeln på källaren till den elfte felfrie Imāmens, Imām Ḥasan ’Askarīs (fvmh), hus som är placerad nordväst om ’Askarīayn-helgedomen i Sāmarrā. Det har sagts att såväl Imām Hādī som Imām ’Askarī (fvmd) uträttade sin dyrkan och spenderade sin tid där under sommartidens hetare dagar. Vidare har det sagts att även Imām Mahdī (’ajjal Allāh farajah – må Gud påskynda hans framträdande) befann sig där undangömd från kalīfatets mordiska styrkor såväl under som efter Imām ’Askarīs (fvmh) levnad, och det är just av denna anledning att källaren har fått titeln ”fördoldhetens källare” eftersom Imām Māhdī (fvmh) efter Imām ’Askarīs (fvmh) martyrskap först gömde sig i det som kallas för den lilla fördoldheten (al-ghaybat al-ṣughrā) för att sedan gömma sig i det som kom att kallas för den stora fördoldheten (al-ghaybah al-kubrā). Det äldsta påståendet beträffande Imām Mahdīs (fvmh) fördoldhet i källaren uppkom ca 400 år efter fördoldhetens början men utan någon vidare pålitlig källa för påståendet. Vissa sunnitiska lärda har påstått att ”shī’īter har övertygelsen om att den lovade Mahdī har gömt sig i en källare i Sāmarrā och att han kommer att träda fram därifrån. Vissa av dem sitter på sina hästar utanför källaren och vill av honom att ankomma.” (al-Dhahabī, Siyar A’lām al-Nubalā, vol. 13, s. 119 & Ibn Khaldūn, förord, s. 207-208) Den storlärda Sayyid Murtaḍā al-’Askarī har skrivit: ”En egyptisk lärd, Sheikh Maḥmūd Abū Raih, som blev shī’ah efter att ha läst boken ”’Abdullah ibn Sabā”, skrev en gång ett brev till mig där han frågade huruvida vi shī’īter under fredagseftermiddagar rider på våra hästar till fördoldhetens källare och ställer oss där och ropar ut: ”Ḥasans son! Visa dig själv och res dig upp (militärt)!”, varpå jag har svarat att jag föddes i Bagdad och har befunnit mig ett tag i Sāmarrā men att det påståendet inte stämmer alls.” (Gofteman-e Mahdaviyyat, sid. 95) Ᾱyatullāh Ṣāfī Golpāygānī har i sin tur skrivit: ”Falska anklagelser av denna sort har förfalskats av bl.a. Ibn Khaldūn och Ibn Ḥajar och det pga. fiendskap med shī’ah, sympati till umayyaderna och fienderna till profetskapets Hushåll. De nämnda författarna och många andra från gamla tider ända till vår tid väljer hellre att ljuga och falskt anklaga shī’īterna själva eller att godtroget och naivt ta sina föregångares lögner och falska anklagelse som sanningar än att kolla upp shī’īternas övertygelser och åsikter i shī’īternas egna böcker, och vilseleder därmed sig själva och andra. Ingen av shī’īterna har sagt att Imāmen (fvmh) är dold i källaren i Sāmarrā, och samtliga av shī’īternas återberättelser och böcker förnekar i själva verket dessa grundlösa påståenden.” (Rahtūsheh-ye ’Atabāt-e ’Ᾱliyāt, s. 473) Al-Irbilī skriver i sin bok Kashf al-Ghummat fī Ma’rifat al-Aimmah att den sunnitiska Muḥammad ibn Yūsuf ibn Muḥammad Kanjī Shāfi’ī förnekar Imām Mahdīs (fvmh) fördoldhet och att en av anledningarna enligt den shāfi’īlärda är att shī’īterna påstår att Imām Mahdī (fvmh) befinner sig i fördoldhetens källare och skriver sedan: ”Beträffande hans (den shāfi’īlärdas) påstående att ”Mahdī skall befinna sig i en källare och hur är det möjligt att han kvarblir vid livet utan att någon ger honom mat och dryck?!” är det ett synnerligen underligt påstående och märklig föreställning eftersom de som förnekar Imām Mahdīs (fvmh) existens inte har påstått detta (att han befinner sig i en källare) och de som påstår att Imām Mahdī (fvmh) visst existerar har inte sagt någonstans att han befinner sig i en källare, utan de säger att han är högst levande och existerar, han stannar på platser och reser från plats till plats, och cirkulerar på jorden emellan diverse hus, tält, tjänare, på olika riddjur (och transportfordon) m.m. och de har berättat berättelser om vissa av dessa fall och rapporterat återberättelser vilkas kommentarer är tidskrävande.” (Kashf al-Ghummah, vol. 2, s. 489-493)

[2] Khāmeh Yār, Takhrīb-e ziyāratgāh-hāye eslāmī dar keshvar-hāye ’arabī, s. 29-30; http://www.mashreghnews.ir/fa/news/318352

[3] https://www.alkafeel.net/

[4] Akhbār-e Shī’ayān – Esfand 1385 (februari 2007), nr. 16 – Gozāresh, Sālrouz-e takhrīb-e bārgāh-e malakoutī-e Emāmeyn-e ’Askarīeyn.

[5] http://hajj.ir/fa/content/id/id=40978/token=5a557ab4b3d57100c0b573d59b2e07f2cfbeba34

[6] https://www.alkafeel.net/

[7] Khāmeh Yār, Takhrīb-e ziyāratgāh-hāye eslāmī dar keshvar-hāye ’arabī, s. 30.

[8] http://www.ettelaat.com/new/index.asp?fname=2014%5C06%5C06-06%5C22-32-02.htm

[9] http://hajj.ir/fa/content/id/id=54072/token=db8d40bced3903d43e8c4399324969db4d42b9c6

[10] http://fa.abna24.com/institute/archive/2012/12/08/370499/story.html

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *